Чому керівнику підприємства варто зустрічатися з первинними трудовими колективами

Зустріч на транспортно-вантажному терміналі Одеського морського порту

Упродовж двох останніх тижнів майже щодня проводив зустрічі з первинними трудовими колективами очолюваної мною Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України». 

Первинний трудовий колектив є основним організаційним осередком будь-якої компанії або підприємства. Це об’єднання людей, які входять в один підрозділ, зв’язані між собою спільною діяльністю та під управлінням свого керівника реалізують визначені функції.

Чому я вирішив започаткувати регулярні зустрічі з первинними трудовими колективами?

Важливість внутрішніх комунікацій

Мій багаторічний досвід керівництва доводить, що ефективне управління будь-якою компанією або підприємством напряму залежить від якості внутрішніх комунікативних процесів.

Комунікація – це обмін інформацією, на основі якої керівництво та персонал отримують необхідну інформацію не лише для прийняття ефективних рішень і виконання службових обов’язків, але й для формування сприятливого внутрішнього психологічного клімату та згуртованості членів колективу. 

Саме комунікації забезпечують взаєморозуміння між керівництвом і персоналом, задовольняють потреби працівників в інформації про події на підприємстві та навколо нього, сприяють високій якості роботи, формують командний дух.

Ефективно працююча система комунікацій дозволяє встановити прозорість та довіру у взаємовідносинах між керівництвом і персоналом, посилити взаємну відповідальність. Як наслідок – висока керованість підприємства, підвищення мотивації персоналу, залучення його до процесів управління, більш висока якість виконання завдань та скорочення термінів їх виконання. З побудовою дієвої системи внутрішніх комунікацій створюється єдине розуміння процесів, єдина система цінностей, єдина мова спілкування і стандарти роботи.

Тому важливим завданням для будь-якого керівника є побудова ефективної системи внутрішніх комунікацій.

Для чого потрібні зустрічі

Зустрічі директора з первинними трудовими колективами є важливим механізмом системи внутрішніх комунікацій. Вони допомагають організувати та налаштувати колектив на досягнення поставлених цілей та налагодити двосторонній обмін інформацією, надають можливість для роз’яснення і обговорення політики керівництва.

Під час зустрічі з персоналом служби безпеки Одеської філії “АМПУ”

При недостатньому інформуванні працівники перестають розуміти, яким чином їх робота впливає на загальний процес, який їхній внесок у виконання поставлених завдань, починають у всьому сумніватися, висловлювати власні припущення, які перетворюються на чутки. Таке нерозуміння може серйозно відбитися не лише на психологічному кліматі в окремому колективі, але і на ефективності роботи підприємства.

Коли працівник залучений в процес обміну думок щодо виконуваних завдань та перспектив розвитку підприємства, коли він бачить що його думка є цікавою для керівництва, коли йому зрозуміло для чого він виконує свою роботу і як вона впливає на загальні досягнення – він стає більш ініціативним і починає працювати краще та з більшим задоволенням.

На жаль, мені довелося переконатися, що деякі керівники структурних підрозділів не завжди розуміють і навіть не замислюються про значення внутрішніх комунікацій.

Інколи під час зустрічей я отримував запитання, на які працівникам могли би надати вичерпні відповіді керівники підрозділів. У таких випадках є над чим замислитися:

– або люди не довіряють своєму безпосередньому керівнику,

  або керівник не може чи не бажає налагодити внутрішню комунікацію у себе в підрозділі і замість достовірної інформації там починають гуляти чутки і вільні інтерпретації,

– або керівник сам непоінформований.

У будь якому випадку, у цьому потрібно розібратися, знайти причини і відповідним чином реагувати – або вдосконалювати систему вертикальних комунікацій, або вживати певні організаційно-виховні заходи щодо керівника підрозділу – його потрібно буде навчити приділяти належну увагу комунікаціям, допомогти повною мірою опанувати науку управління колективом та пояснити, що управління полягає не тільки в роздачі вказівок, а в першу чергу, у щоденній копіткій роботі з людьми.

На зустрічах я не лише надаю відповіді, але, залежно від ситуації, і сам ставлю різні запитання, які серед іншого дозволяють оцінити чи задоволені співробітники соціально-психологічним кліматом в колективі, стосунками з керівником, ступенем доступності та відкритості інформації.

ігор ткачук зустріч

Під час спілкування у деяких підрозділах мені довелося відчути у людей якусь невпевненість у завтрашньому дні. Вона проявлялася у запитаннях щодо скорочення штатів і наявності коштів на збільшення зарплат. Це та класична ситуація, за якої в умовах, коли не надається достовірна інформація про стан підприємства, співробітники мимоволі втягуються в обговорення і поширення чуток, витрачають на це дорогоцінний час, псують собі настрій, що не може не відбиватися на роботі і працездатності колективу підрозділу в цілому.

Намагався чесно і детально розповісти про поточні справи в порту і подальші плани. Вважаю, що інформованість співробітників про ситуацію на підприємстві і розуміння своєї ролі в ній піднімають рівень довіри до керівництва, а, отже, спонукає працівників до підтримки наших планів та продуктивної роботи.

Чим ще корисні зустрічі

Мати інформацію  «з перших вуст» – є дуже важливим не лише для персоналу, але й для керівника. Напевно у всіх директорів існує проблема оперативного отримання достовірної інформації. На нарадах керівного складу доповідачі часто-густо надають недостовірну та перекручену інформацію або приховують негативну. Інколи вони це роблять щоб представити свою роботу найкраще,  інколи у цьому їх прямої провини немає – вони лише переказують те, що їм «підсовують» знизу.

На зустрічах з первинними трудовими колективам можна швидко виявити основні проблеми ефективності організаційної комунікації, знайти інформаційні «перешкоди» в комунікативній взаємодії та бар’єри для комунікацій на підприємстві.

Але це є «похідним ефектом» від зустрічей з персоналом. Найголовніше, вони є чудовим засобом для розуміння загальної картини того що відбувається на підприємстві.

Під час зустрічей я отримую безліч додаткової інформації, наприклад, наскільки співробітникам ця зустріч є цікавою (тобто чи є для них цікавим те що відбувається на підприємстві), вивчаю реакцію на мої меседжі, дивлюся наскільки люди залучені в процес комунікацій, спостерігаю за їх інформованістю, ініціативністю і готовністю до співпраці. Ця інформація є важливою для корекції внутрішньої комунікативної політики підприємства.

Зустріч з трудовим колективом Морвокзалу

Зустрічі з первинними трудовими колективами також є дуже дієвим засобом виявлення недоліків професійної кваліфікації як у керівника так і у персоналу, та стимулом для їх усунення.

Я не часто вживаю модні іноземні терміни, наприклад, намагаюся не називати управлінців та керівників менеджерами. Але є одно чужинське слово, яке я подекуди вживаю – це тимбілдинг. Бо його простіше вимовити ніж «командотворення». Зустрічі, які проводжу, чимало відповідають цьому терміну, адже вони посилюють почуття згуртованості, розвивають довіру до мене як керівника та створюють мотивацію на спільну діяльність, допомагають перетворити недоброзичливців на однодумців, посилюють лояльність у ставленні до підприємства.

Тобто, відповідно до положень тимбілдингу, такі зустрічі є дуже важливими через можливість згуртувати колектив, перетворити його на команду однодумців, організувати та налаштувати на досягнення поставлених цілей.

Познайомитися та просто подивитися один одному в очі – було ще однією метою наших зустрічей. Для мене це знайомство було дуже важливим і приємним. Принаймні, я отримав можливість переконатися, що керую чудовим і професійним колективом, здатним вирішити будь-які завдання.

Ігор Ткачук,  директор Одеського філіалу АМПУ

Мітки:

Поширити: